Materijali

TV emisije

1. emisija - Orahovica - 26.11.2019. - PREUZMI

2. emisija - Čačinci - 11.12.2019. - PREUZMI

3. emisija - Zdenci - 10.02.2020. - PREUZMI

4. emisija - Orahovica - 17.02.2020. - PREUZMI

 

Radio emisije:

1. emisija - Orahovica - 17.06.2019. - PREUZMI

2. emisija - Zdenci - 29.07.2019. - PREUZMI

3. emisija - Čačinci - 29.08.2019. - PREUZMI

4. emisija - Međunarodni dan starijih osoba u Orahovici - 30.09.2019. - PREUZMI

 

Rollup banner

PREUZMI

 

Tiskani materijali:

1. ciklus

Brošura - PREUZMI

Letak - PREUZMI

Plakat - PREUZMI

 

2. ciklus

Brošura - PREUZMI

Letak 1 - PREUZMI

Letak 2 - PREUZMI

Plakat - PREUZMI

 

3. ciklus

Brošura - PREUZMI

Letak - PREUZMI

Plakat - PREUZMI

 

Faza 4

Brošura - PREUZMI

Letak - PREUZMI

Plakat - PREUZMI

 

Faza 5

Brošura - PREUZMI

Letak - PREUZMI

Plakat - PREUZMI

 

Faza 6

Brošura - PREUZMI

Letak - PREUZMI

Plakat - PREUZMI

 


Ispis   E-mail