Održane radionice za djecu i javna tribina

Opina Crnac 1Dana 29.04.2019. održane su radionice za djecu i javna tribina, u sklopu provedbe aktivnosti projekta NE DVOJI-ODVOJI! Projekt se provodi na području grada Orahovice te općina Zdenci, Čačinci i Crnac. Radionice su održane u Osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša u Čačincima, Osnovnoj školi Ivane Brlić Mažuranić u Novoj Jošavi te u udruzi Jaglac u Orahovici. Tribina za umirovljenike je održana u općini Crnac.

Do kraja projekta održat će se još radionica i javnih tribina u kojima će se sudionici educirati o vrstama otpada kojeg stvaramo, kako i zašto djelovati u smjeru smanjivanja nastanka otpada, kako pravilno razvrstavati otpad koji nastane u domaćinstvima, gdje se sve otpad može i za neke vrste otpada mora odložiti, što znači ponovna upotreba predmeta (otpada) te važnost i značaj recikliranja.

Aktivnostima se želi doprinijeti usvajanju zdravih navika ciljanih skupina, te razvijanju odgovornog ponašanja prema prirodi i okolišu odnosno samima sebi. Želi se podići razina ekološke osviještenosti djece i odraslih kroz usvajanje određenih znanja, stavova, vještina, spoznaje da je čovjek dio prirode i da trebamo zajedno djelovati kao odgovorna zajednica.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 543.585,05 kuna.

 

  • O-Orahovica---Nova-Joava-1
  • O-Orahovica---Nova-Joava-2
  • O-ainci-1
  • O-ainci-2
  • Opina-Crnac-1
  • Opina-Crnac-2
  • Udruga-Jaglac-1
  • Udruga-Jaglac-2

Simple Image Gallery Extended


Ispis   E-mail