Podjela tiskanih materijala

Obavještavamo sve stanovnike Orahovice, Zdenaca, Čačinaca i Crnca kako će u 11. mjesecu biti podjela 5. ciklusa tiskanih materijala (brošure i letci) koje su dio izobrazno-informativnih aktivnosti projekta na tematiku sprječavanja nastanka i gospodarenja otpadom. Materijali će kao i do sada biti dostavljeni svakom kućanstvu.

Do sada su kroz projekt podijeljena 4 ciklusa tiskanih materijala, postavljeni plakati, emitirane 4 radio emisije te održane tribine za građane i radionice za djecu.

Počelo je i oglašavanje u tiskanim i elektronskim medijima gdje će se kroz više ciklusa u oglasima objavljivati poruke kojima će se apelirati na povećanje svijesti stanovništva o gospodarenju otpadom.


Ispis   E-mail